Hyresvillkor

HYRESVILKOR OCH INFORMATION

 

BOKNING – ANMÄLNINGSAVGIFT

När bokning är genomförd och bekräftad från oss erhåller Ni en faktura för anmälningsavgiften 1000kr/vecka som senare avräknas från hyresbeloppet. Anmälningsavgiften skall vara betald inom 7dagar. Vidare skall slutbetalning ske senast 40 dagar innan avresa. Bokningen är giltig först när anmälningsavgiften är betald. Glöm ej att ange komplett namn och fakturanummer när inbetalning sker på Bankgiro 714-7127

FÖRSÄKRING/SJÄLVRISK

Husbilarna är helförsäkrade, och självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Självrisken vid vagn/trafikskada är 10000 kronor och skador som uppkommer på grund av slarv eller oaktsamhet betalas till fullo av hyrestagaren.

DEPOSITION

En deposition på 5000 kronor erlägges via Swish eller bankgiro vid avhämtningen. Denna återlämnas i sin helhet under förutsättning att bilen återlämnas i städat skick enl. hyresvillkoren och utan nytillkomna skador. Skador som upptäcks efter återlämnadet debiteras.

AVHÄMTNING/AVLÄMNING

Veckohyra:
Avhämtning delintegrerade (större) husbilar: Måndagar 14.00-16.00
Avlämning: Måndag 08.00-10.00.

Avhämtnig Camper Van / plåtis (mindre): Onsdagar 14.00-16.00
Avlämning: Onsdag 08.00-10.00

Gällande avhämtnings-/avlämningsdag se Er bekräftelse.

Fria mil: Vid bokning av 2 veckor eller mer. Vid bokning av 1 vecka gäller 200 mil ingår och därefter 3:-/km

Weekendhyra:(endast lågsäsong) Avhämtning/avlämning: se ovan (eller efter överenskommelse vid bokning)
Fria mil: 75, därefter 3:-/km.

Lågsäsong: V.13 - V.17
Mellansäsong: V.18 - V.21
Högsäsong: V.22 - V.32
Mellansäsong: V.33 - V.38
Lågsäsong: V.39 - V.43

BRÄNSLE

Diesel - Husbilen hämtas och avlämnas med full tank. Oljan skall kollas vid varje tankning.

KÖRKORT

Samtliga husbilar fungerar med B-körkort.

HUSBILENS UTRUSTNING

Vid hämtningen är bilen fulltankad och utrustad med 1 flaska gasol motsvarande 11kg (1st P11). Gasolen 1st 11kg är inräknad i hyreskostnaden. Grundläggande köksutrustning och säkerhetspaket ingår.

HANDHAVANDE

Instruktionsböcker avseende bilarnas tekniska specifikationer samt handhavande av bodelens apparatur finns i husbilarna/leverantörens hemsida. Fråga oss om ni är osäkra.

GEMENSAM KONTROLL/GENOMGÅNG

Vid avhämtning utförs en gemensam kontroll av husbilen och ev. skada dokumenteras. För att Er husbils semester skall bli smidig och bra som möjligt gör vi även en gemensam noggrann funktionsgenomgång tillsammans innan avfärd.

ÅTERLÄMNANDE

Bilarna ska återlämnas fulltankade, och ordentligt rengjorda in- och utvändigt, även om tillval för invändig städning 1500:- har bokats så ska kyl vara urplockad och rengjord samt häll och diskho rengjord. Även tömd och rengjord toalettank samt toalettstol ska alltid vara utförd innan återlämningen, om inte detta är utfört så debiteras 2000kr för ej rengjord toalett och 1500kr för ej övrig utförd städning. Vid återlämnande av av ej tankad bil debiteras 200:- + uppskattad tankkostnad. Utvändig tvätt kan förbeställas kostnad 750:- och detta skall ske innan återlämnandet av husbilen, om icke detta sker debiteras hyrestagaren 1000:- för utvändig tvätt om ej tillval har valts vid bokningstillfället eller senast dagen innan återlämningen. För sent återlämnad husbil debiteras 1000kr för varje påbörjad timme.

AVBOKNINGAR

Avbokning kan ske senast 40 dagar före första hyresdagen mot en kostnad av 750:-/bokad vecka/weekend. Avbokning 39-15 dagar före första hyresdagen debiteras halva hyresbeloppet, om ej annan hyrestagare kan presenteras. Avbokning 14-0 dagar före första hyrdagen debiteras hela hyresbeloppet, om ej annan hyrestagare kan presenteras.

SKADOR

Allt kan hända, men vi ber ER köra försiktigt och med omdöme. Vid olycka som betalas av försäkringsbolaget är självrisken 10000kr. Byte vindruta vid stenskott är självrisken 1500:-. Skador som uppkommer av oaktsamhet eller vårdslöshet debiteras med full reparationskostnad. Vid flera olika skador, kan det utgå flera självrisker. Om det tankas diesel i färskvattentanken så kan tanken EJ rengöras, utan måste bytas ut+ ev. slangar, kranar mm. Diesel ersätts ej.

ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL

Hyresmannen svarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser som kan drabba uthyraren i egenskap av fodonets ägare samt även vägavgifter och övrigt som kan bli debiterade fordonet. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyresmannen varken känt till eller borde känna till. Om hyresmannen inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han/hon svarar utan uthyraren i egenskap av ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyrespersonen en expeditionsavgift på 350:- inkl. moms för varje överträdelse.

FÖR FÖLJANDE LÄNDER GÄLLER INRESEFÖRBUD

Kosovo, Moldavien, Turkiet, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Internationella resor inom Europa är möjligt dock skall uthyraren meddelas vid bokning vilka länder som skall besökas.

LAGRING OCH VIDAREBEFODRAN AV PERSONUPPGIFTER

Hyrestagaren är införstådd med att Östgöta Husbilsuthyrning lagrar hyrestagarens personuppgifter. Östgöta Husbilsuthyrning får via den centrala varnings funktionen vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part som har ett berättigat intresse av uppgifterna om de uppgifterna som lämnats i samband med hyran på viktiga punkter är oriktiga och eller om fordonet inte återlämnas senast 24 timmar efter att en eventuellt förlängd hyrestid löpt ut eller om hyresbeloppet måste krävas in med lagstadgade inkasso förfaranden. Utöver detta kan uppgifterna vidarebefordras till alla myndigheter som ansvarar för att utreda förseelser och brott om hyrestagaren uppträtt på ett bedrägligt sätt eller om det finns tydliga indikationer på detta. Detta sker tex om hyrestagaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med hyresavtalet, uppvisat falska ID handlingar eller ID handlingar som anmälts som försvunna återlämnat fordonet, inte meddelat tekniska fel samt gjort sig skyldig till trafikbrott och liknande.

 

Kompletterande upplysningar: Östgöta Husbilsuthyrning AB, 013-299500, Tift Bäckgård 4, 58599 Linköping e-post: uthyrning@ostgotahusbil.se

Om köp av husbil sker inom 30 dagar från hyresperiodens utgång, avräknas hela hyresbeloppet från ordinarie försäljningspris.

Varmt välkomna önskar Östgöta Husbilsuthyrning AB